Algemene Voorwaarden

Behandelingsvoorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst tussen The Legend - Ultimate Care en de klant waarop deze voorwaarden van toepassing zijn verklaard. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn alleen geldig indien schriftelijk of elektronisch overeengekomen. Kennelijke fouten of vergissingen op de website, in folders of publicaties van The Legend - Ultimate Care zijn niet bindend. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders aangegeven.

Tarieven

Een samengestelde prijsopgave verplicht The Legend - Ultimate Care niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een proportioneel deel van de opgegeven prijs. De klant verbindt zich ertoe om de overeengekomen prijs aan The Legend - Ultimate Care te betalen. Indien de prijs niet voorafgaand aan de behandeling is besproken, gaat The Legend - Ultimate Care ervan uit dat de klant op de hoogte is van onze tarieven, zoals vermeld op onze website.

Annulerings- en Afspraakverplaatsingsvoorwaarden

- De klant dient afspraken ten minste 4 uur van tevoren te annuleren. Bij annulering is restitutie van de aanbetaling niet mogelijk.
- Bij annulering binnen 4 uur kan The Legend - Ultimate Care het volledige bedrag in rekening brengen.
- Bij no-show zonder annulering kan The Legend - Ultimate Care het volledige bedrag in rekening brengen.
- Het verplaatsen van afspraken is mogelijk tot maximaal 48 uur van tevoren.
- Voor verplaatsingen binnen 48 uur dient de klant een nieuwe afspraak te maken zonder recht op restitutie van de aanbetaling.
- Bij Afspraken die binnen 4 uur voor de behandeling worden verplaatst kan The Legend - Ultimate Care het volledige bedrag in rekening brengen.

Strippenkaart

- Restitutie voor reeds betaalde strippenkaarten is niet mogelijk, zelfs niet bij annulering.
- Bij annulering kan The Legend - Ultimate Care het volledige bedrag in rekening brengen.
- Bij no-show zonder annulering kan The Legend - Ultimate Care het volledige bedrag in rekening brengen en wordt er één behandeling van de strippenkaart afgeboekt.
- Het verplaatsen van afspraken is mogelijk tot maximaal 48 uur van tevoren.
- Voor verplaatsingen binnen 48 uur dient de klant een nieuwe afspraak te maken zonder recht op restitutie, en wordt er één behandeling van de strippenkaart afgeboekt.

Aansprakelijkheid

- The Legend - Ultimate Care garandeert dat uitgevoerde behandelingen in overeenstemming zijn met de vereiste vakbekwaamheid en gebruikt deugdelijke materialen.
- The Legend - Ultimate Care gaat ervan uit dat de klant in goede lichamelijke conditie verkeert voor de behandeling. Klanten dienen vooraf omstandigheden aan te geven die het resultaat van de behandeling kunnen beïnvloeden, zoals medicijngebruik, allergieën en/of bestraling.
- Bij ontevredenheid over de behandeling kan de klant binnen 1 week na de behandeling een klacht indienen bij The Legend - Ultimate Care. The Legend - Ultimate Care zal de mogelijkheid bieden om de klacht op te lossen via één nieuwe behandeling; restitutie is niet gegarandeerd.
- Het streven is altijd om een tevreden resultaat te bereiken. Indien dit resulteert in andere behandelingen, zijn de kosten voor rekening van de klant.
- The Legend - Ultimate Care is niet aansprakelijk indien de klant tegen advies in aandringt op bepaalde werkzaamheden.Voor schriftelijke reacties op deze voorwaarden, neem contact op via: info@thelegend-ultimatecare.com. We streven ernaar binnen 72 uur te reageren.

Bescherming onder Nederlandse Wet- en Regelgeving

Deze voorwaarden zijn opgesteld in overeenstemming met de relevante wetten en regels in Nederland om zowel The Legend - Ultimate Care als de klant te beschermen in het kader van hun zakelijke relatie.