Algemene Voorwaarden

Behandelingsvoorwaarden

- Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere overeenkomst tussen The Legend - Ultimate Care en de klant waarop deze algemene voorwaarden van toepassing heeft verklaard.
– Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk of elektronisch zijn overeengekomen.
– Kennelijke fouten of vergissingen op de website, in folders of publicaties van The Legend - Ultimate Care binden niet.
.– Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders is aangegeven.

Tarieven

– Een samengestelde prijsopgave verplicht The Legend - Ultimate Care niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
– De klant verbindt zich met The Legend - Ultimate Care de hiervoor afgesproken prijs te betalen. Indien dit niet voor de behandeling besproken is gaat The Legend - Ultimate Care er vanuit dat onze tarieven de klant bekend zijn. Onze tarieven zijn te vinden op onze website.

Annuleren / Afspraak verplaatsen

– De klant dient een afspraak ten minste 4 uur van te voren te annuleren. Bij annulering geen restitutie van de aanbetaling mogelijk.
– Bij annulering binnen 4 uur kan The Legend - Ultimate Care het volledig nog te betalen bedrag bij de klant in rekening brengen.
- Als de klant niet komt opdagen zonder te annuleren kan The Legend - Ultimate Care het volledig nog te betalen bedrag bij de klant in rekening brengen.
- Het verplaatsen van afspraken kan maximaal tot 48 uur van te voren.
- Als de klant een afspraak wilt verplaatsen binnen 48 uur, dan dient er een nieuwe afspraak gemaakt te worden. Er is dan geen sprake van restitutie van de aanbetaling.

Aansprakelijkheid

– The Legend - Ultimate Care garandeert dat de in de salon uitgevoerde behandeling voldoet aan de eisen van vakbekwaamheid. The Legend - Ultimate Care maakt daarbij gebruik van deugdelijke middelen en materialen.
– The Legend - Ultimate Care mag ten aanzien van de verrichten behandeling er vanuit gaan dat de klant in een goede lichamelijke conditie verkeerd. Omstandigheden bij de klant die het resultaat van de behandeling kunnen beïnvloeden, of die kunnen leiden tot voor de klant ongewenste nevenverschijnselen, dient de klant vooraf aan te geven. Hieronder valt medicijngebruik, allergieën en/of bestraling. Ook het gebruik van Hennapoeder of haarkleuringen met metaalhoudende ingrediënten kunnen het eindresultaat beïnvloeden.
– Is de behandeling niet zoals de klant verwachtte dan kan de klant een klacht indienen bij The Legend - Ultimate Care. De klant dient de klacht binnen 1 week na de behandeling kenbaar te maken aan The Legend - Ultimate Care.
– De klant dient The Legend - Ultimate Care de mogelijkheid te bieden om de klacht op te lossen, d.m.v. één nieuwe behandeling. The Legend - Ultimate Care is niet verplicht om de klant geld terug te geven bij ontevredenheid.
- Ten alle tijden is het het doel om de klant met een tevreden resultaat te behandelen. Mocht dit uitkomen op andere type behandelingen dienen deze betaald te worden door de klant zelf.
– The Legend - Ultimate Care aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid indien tegen het advies in, de klant eist dat er toch bepaalde werkzaamheden doorgang moeten vinden.
– Indien u schriftelijk wil reageren op de algemene voorwaarden, mag u mailen naar: info@thelegend-ultimatecare.com. Wij streven ernaar om binnen 72 uur een reactie te geven.